سرخط خبرها
خانه / تحقیق دانش آموزی / اهمیت وجود قانون در جامعه

اهمیت وجود قانون در جامعه

موضوع تحقیق : اهمیت وجود قانون در جامعه

انسان یک زندگى گروهى و دسته جمعى دارد، و تمام پیشرفت ها و ترقى هایش مدیون همین زندگى اجتماعى است؛ همین زندگى دسته جمعى سبب مى شود که افکار متفکّران و علوم دانشمندان و ابتکارها و خلاقیت ها در سراسر جامعهبشرى دست به دست هم دهند و از نسلى به نسل دیگر منتقل شوند و هر روز شاهد و ناظر پیشرفت ها و ترقیات مهمى در علوم و دانش هاى انسانى و در زمینه تمدن بشرى باشیم.

انگیزه استقبال از این زندگى دسته جمعى هر چه باشد موضع بحث جداگانه اى است؛ ولى به یقین اگر زندگى انسان ها مانند بسیارى از جانداران دیگر بطور پراکنده بود انسانِ امروز با انسان هاى قبل از تاریخ، فرقى نداشت. نه علم و تمدن و اختراع و اکتشافى وجود داشت و نه صنایع، نه هنرها و ادبیات و نه هیچ پیشرفت دیگرى پدید نمى آمد.

ولى این زندگى اجتماعى، مشکلات و عوارضى هم دارد که اگر بطور صحیحى از آن پیشگیرى نشود، نه تنها چرخ هاى تکامل و ترقى از کار باز مى ایستد؛ بلکه ممکن است فجایعى به بار آورد که نسل انسان را به نابودى بکشاند.

این ضایعات عمدتاً عبارت است از: درگیرى هایى که از اصطکاک منافع و تزاحم حقوق و برترى جویى ها، انحصارطلبى ها، خودکامگى و خود خواهى ها به وجود مى آید و عامل درگیرى و نزاع ها و کشمکش هاى دو یا چند نفرى، و گاه سرچشمه جنگ هاى منطقه اى و جهانى گردد.

به همین دلیل جوامع انسانى از همان آغاز کار، متوجه شدند که اگر مقرراتى براى تعیین حدود اختیارات و حقوق افراد و راه حل مناقشات ومشاجرات و درگیرى ها نباشد، زندگى اجتماعى بشر نتیجه معکوس خواهد داشت و فاجعه آفرین مى شود.

اصولا اجتماع به معناى واقعى زمانى شکل مى گیرد که همکارى و همگامى و همفکرى در میان افراد جامعه وجود داشته باشد، و چنین چیزى جز در پرتو وضع قوانین و مقررات، امکان پذیر نیست.

اصولا همکارى بدون تعهد مفهومى ندارد، و تعهد خود سرچمشه پیدایش قانون است.

علاوه بر اینها اشتباه است اگر ما وظیفه قانون را منحصر به جلوگیرى از تجاوزها و پایان دادن به کشمکش ها بدانیم؛ هر چند وضع بسیارى از قوانین به همین منظور بوده است.

بلکه قانون قبل از این کار وظیفه استحکام روابط اجتماعى و ایجاد اعتماد متقابل در برابر تعهدات و تامین آزادى لازم براى پرورش استعدادها، و متمرکز ساختن نیروها و بسیج امکانات در یک سوى معین به منظور تکامل هر چه بیشتر را دارد.

در واقع قانون مانند خون در عروق جامعه بشریت است، و لذا با صراحت باید گفت: اگر قانونى وجود نداشت، اجتماعى هم نبود، پیشرفتى هم حاصل نمى شد.

درباره ی mahdi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *